Genç Ofis Hakkında

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Enstitümüz öğrencilerinin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin yükseköğrenim sürecinde almış oldukları eğitim ile birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi için Rektörlüğümüz ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kurulan “Genç Ofis” ile ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesini ve izlenilmesini sağlamak amacıyla, Rektörlük Makamının 03.10.2023 tarihli ve 2300055814 sayılı oluruyla kurulmuştur. Sekretaryası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.