ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÜRECİ

Kısmi Zamanlı öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerin tamamlaması gereken evraklar;

 

  • Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte her yıl en geç dönem sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu (Form-1) ile bildirirler.
  • Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerden Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu (Form-2) teslim alınır.
  • Kısmı zamanlı öğrenci çalıştıracak birim yöneticisi, çalıştırılacak öğrencileri belirlemek için üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturur.
  • Birimler tahsis edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirleyerek SKS Daire Başkanlığına bildirir. Kısmi Zamanlı Öğrenci Asıl ve Yedek Listesi (Form-3)
  • SKS Daire Başkanlığınca, öğrencilerin SGK girişleri yapılır.
  • Birimler, her ay Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi (Form-7) ve Puantaj Cetvelini (Form-8), ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenler. Her ayın ilk mesai günü mesai saati bitimine kadar SKS Daire Başkanlığına teslim ederler.