İŞ BAŞVURU SÜRECİ

Kısmi Zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimizden istenen belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenci belgesi
  • 1 adet fotoğraf
  • Disiplin cezası bulunmadığına dair belge
  • Banka hesap numarası
  • Aile Durumu Bildirimi (Form-4)
  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form-5)
  • SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Form-6, Form-6a, Form-6b)