ÜCRETLENDİRME

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.