MİSYON VE VİZYON

Misyon

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak çağdaş bilgi ve teknolojik gelişmeyi destekleyerek, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanına giren; öğrencilerimizin ve personelimizin sağlık, kültür, spor ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.

Vizyon

Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, yüksek düzeyde fayda sağlamaya odaklı, katılımcı, öncü ve topluma duyarlı olmaktır.