ENGELSİZ İYTE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelsiz Birimi (Engelsiz İYTE), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince 03.11.2009 tarihinde oluşturulmuştur.