GENEL BİLGİLER

Üniversitelerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları, Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Bölümünde belirtilen faaliyetleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Enstitümüzde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Amaç öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak,ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunarak, ruh ve beden sağlığına özen gösteren, disiplinli, çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.