SATIN ALMA

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve Başkanlığımızın bünyesinde bulunan tüm birimlerin ve öğrenci topluluklarının ihtiyaç duydukları tüketim malzemesi, hizmet alımı, demirbaş satın alma ihale ve tahakkuk işlemlerini yürütmektedir.