ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Toplulukların Kurulması

 İlk başvuruda sunulması gereken belgeler:

 • Elektronik ortamda topluluk tüzüğü,
 • Öngörülen akademik danışmanların listesi, akademik danışmanların topluluğun akademik danışmanı olmayı kabul ettiğini belirten dilekçeleri,
 • Öğrenci topluluğu başkanının ismi, topluluğun geçici yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel not ortalamaları ve üye listesi. 

İYTE Öğrenci Topluluklarının Çalışma Konuları

 • Kültür
 • Spor
 • Sanat
 • Uluslararası faaliyetler
 • Gönüllü hizmetler
 • Sosyal hizmetler
 • Akademik konular
 • Doğa

NOT: İYTE öğrenci topluluklarına, İYTE’ nin kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri üye olabilir. Üyeliğe kabul, topluluk yönetim kurulu kararı ile oluşur.