KISMİ ZAMANLI

Enstitümüz öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, Enstitümüzün ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları ödenmektedir.