KÜLTÜR

Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, kültür ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini sağlamak, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek üzere hizmetler sunmaktır.

Öğrenci topluluklarının, yapılan etkinliğe bağlı olarak Enstitü olanaklarına eşit düzeyde ulaşmalarının sağlanması. Enstitünün her biriminde entelektüel ve eğitsel bir atmosfer oluşturulması ve bunun sürdürülmesi.

Öğrencilerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp, kendilerini kanıtlamalarına fırsat veren bir ortam yaratılması. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yasa ve yönetmeliklerle öğrencilerin kişisel gelişim sürecinde sorumluluklarının vurgulanmasını hedeflemektedir.