KALİTE POLİTİKAMIZ

Daire Başkanlığımızın belirlediği misyon, vizyon ve temel değerler doğrultusunda çağdaş bilgi ve teknolojik gelişmeyi destekleyerek iç ve dış paydaşlarımızın hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile;

Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak görev ve sorumluluklarımız içerisinde yer alan sağlık, kültür, spor ve beslenme hizmetlerimiz ve iş süreçlerimizi, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.