BAŞVURU VE DESTEK

Engelsiz İYTE birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında hizmet vermektedir.

Engelsiz İYTE’ye başvuru gönüllülük esasına dayanmaktadır. Birime başvuran öğrencilerle birebir görüşme yapılmakta ve bu görüşmelerin mahremiyetine özen gösterilmektedir. Birime başvuran öğrencilerin talep ve gereksinimleri doğrultusunda destek sağlanmaktadır

Destek Alanları

  • Kampüste bulunan yaşam alanlarının engelleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi
  • Öğrenciye uygun öğretim ortamının oluşturulması
  • Burs olanaklarından yararlanılmasının sağlanması
  • Sosyal yaşama uyumda destek sağlanması
  • Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
  • Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi
  • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan bir öğrenci, belirtilen engel gruplarına giren herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel alanlara katılımda yetersiz olduğunu hissederse bize telefon veya mail yoluyla ulaşabilir. Engelli bireyleri ve herkesi içine alacak şekilde kısıtlamasız bir üniversite yaratmak çevremizdeki her bireyin katılımını gerektirmektedir. Engelsiz İYTE Birimi olarak çalışmalarımızda, engeli olsun ya da olmasın tüm öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.