İYTE YEMEK BURSU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilere yemek bursu verilmektedir. Yemek bursundan yararlanacak öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığı’nın teklifi üzerine İYTE Yemek Bursu Komisyonu tarafından tespit edilmektedir. İYTE Yemek Bursu başvuru ilanı, her eğitim-öğretim yılı başında İYTE web ana sayfası duyurular bölümünde yayınlanmaktadır. İYTE Yemek Bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru ilanında bulunan “İYTE Yemek Bursu Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ilan süresi 15 gündür. Başvurular alındıktan sonra İYTE Yemek Bursunu almaya aday öğrenciler ve istenen belgeler ilan edilmektedir. İstenen belgeler belirtilen tarih aralığında SKS Daire Başkanlığına teslim edilir. İYTE Yemek Bursunu almaya hak kazanan öğrenci listesi İYTE web ana sayfası duyurular bölümünde yayınlanmaktadır. Bu öğrenciler içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı ve yaz okulu dönemi süresince yemek bursundan yararlanabilmektedir.

 

İYTE yemek bursunu almaya aday öğrencilerden, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir;

 1.  Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelirinin belgelendirilmesi

       Kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş  bordrosu

       Emekliler için maaş durumunu belirten belge

       Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi

       Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı güvencesi olmadığına dair belgeler

 2.  Anne veya baba çalışmıyor ise herhangi bir gelirinin olmadığına dair belge

 3.  Öğrenci olan kardeşlerin öğrenim belgesi

 4.  Nüfus kayıt örneği

 5.  Varsa kronik hastalığın belgelendirilmesi

 6.  Kirada oturduğunu belirtenler için kira kontratı fotokopisi