ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÜRECİ

Kısmi Zamanlı öğrenci çalışmak isteyen birimlerin tamamlaması gereken evraklar;

  • Birimlerin Eylül ayının 15 ine kadar SKS Daire Başkanlığı’na KZÖ çalıştırma talep formu iletilir. (Form -1)
  • Öğrencilerin çalışmak istedikleri müracaat formu alınır (Form -2)
  • Birimler çalıştırılacak öğrencileri belirlemek üzere 3 kişilik komisyon oluşturur.
  • Birimlerin asıl ve yedek listelerini SKS Daire Başkanlığına Bildirimi (Form-3)
  • SKS Daire Başkanlığınca, öğrencilerin SGK girişlerinin yapılması
  •  Her ayın 15’i ile sonraki ayın 14’üne kadar olan çalışmaya ait devam çizelgesinin SKS ye iletilmesi (Form -8)
  • Her ayın 15’i ile sonraki ayın 14’üne kadar olan çalışmaya ait puantajın SKS’ ye iletilmesi (Form -9)
  • Form 8 ve Form 9’un, içinde bulunulan ayın 3’üncü haftasının son iş gününe kadar SKS ye teslim edilmesi gerekir.