MİSYON VE VİZYON

Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve yakınlarının sunulan hizmetlerden memnuniyetini sağlamak amacı ile; mevzuat hükümlerine, kalite ve iç kontrol yönetim sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanına giren; sağlık, spor, kültür, kafeterya ve kantin hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi; iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.